De Nijlgans, de zware jongen onder de ganzen

Nijlgans

Als er een prijs zou zijn voor minst sympathieke gans dan is de Nijlgans een goede kandidaat. Want getooid met zijn roversmasker maakt hij het soms wel erg bont. Wat heeft deze eendachtige gans dan allemaal op z’n kerfstok? 

Broeden doen de Nijlganzen op hoogte, in tegenstelling tot andere eenden en ganzen. Vaak worden holle bomen opgezocht, of zelfs hoogspanningsmasten. Hier pikken ze met grof geweld het nest van een andere vogel in en vermoorden en passant de andere kuikentjes. De Nijlgans kiepert zo kleine ooievaars, haviken of buizerds naar buiten. De kleintjes van andere eendachtigen verdrinken ze. Als dan iemand anders zijn ingepikte nest wil benaderen verdedigt hij dat met een immens lawaai.

Ook onderling zijn ze behoorlijk vijandig. Agressiviteit is het handelsmerk van deze ganzen. Zoveel onsympathiek gedrag kan toch niet onbestraft blijven? Ik zou willen voorstellen om de Nijlgans te hernoemen tot Rotgans en die laatste soort een wat passender naam te geven.

Normaal gesproken is de Nijlgans een vogel uit Afrika en dan vooral rond de Egyptische Nijl. In de tijd van de farao’s was het daar een heilige vogel. Ontsnapt uit gevangenschap in de jaren ’60 wisten enkele ganzen zich wonderwel te handhaven in West-Europa. En dan vooral in Nederland waar de soort explosief groeit. Van één enkel broedpaartje in 1967 tot over de 15.000 broedparen in 2015. Samen met de Brandgans is het een van de snelst toenemende broedvogelsoorten van ons land.

 

Nijlgans familie

Een Nijlgans-familie in de gracht van Kasteel Ammersoyen.

Meer over de Nijlgans

 • Andere namen:
  • Alopochen aegyptiacus (wetenschappelijke naam)
  • Egyptian Goose (Engels)
  • Egyptische Vosgans (Nederlands)
  • Nilgans (Duits)
  • Ouette d’Égypte (Frans)
  • Afrikanhanhi (Fins)
 • Technisch gesproken is de Nijlgans een eend en is nauwer verwant aan de Bergeend en de Casarca dan aan andere ganzen.
 • Op het menu staan zaden, bladeren, grassen en stengels. Af en toe ook sprinkhanen, wormen en andere kleine dieren.
 • Omdat ze zo hoog broeden maken de jongen soms een vrije val van wel 10 meter als ze voor het eerst het nest verlaten. Toch levert dat nooit letsel op. Een voorbeeld zie je hier (doorscrollen naar 5:54 minuten bijvoorbeeld).
 • Sinds juni 2014 mogen de Nijlganzen worden geschoten door jagers. Niet eens omdat ze zoveel schade zouden aanrichten, maar vooral vanwege hun dominante gedrag naar andere soorten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *